č

'AVcom' d.o.o. - Beograd
27. Marta 36/24
'BPP ING' - Grocka
Bulevar Oslobođ‘enja 34a
'CHARLIE +' - Raška
Predraga Milivojevica 19
'DEJAN ŽIVANIĆ PR ELITE SUR KLADOVO' - Kladovo
Kralja Aleksandra 11
'DITI NET' - Preševo
Karpoš bb
'EURO-COMPUTERS' d.o.o. - Bujanovac
Karađorđa Petrovića 117
'EXE NET' - Niš
Cara Dušana 85
'FAST NET' d.o.o. - Koceljeva
6. Lička 50
'Lonat' KDS d.o.o. - Loznica
Pop Lukina 2
'MEDIA KDS' - Sombor
Pariska 15
'METEOR' - Užice
Dimitrija Tucović‡a 151
'NAŠA' - Surdulica
5. septembra 3
'RKDS-IMPULS' d.o.o. - Leposavić‡
24. Novembra bb
'SAT TV Sistem' - Bela Crkva
Vojvođ‘anskih brigada bb
'ROBERT VARGA PREDUZETNIK SZR KTV' - Čoka
Maršala Tita 22A
'VGN NET' DOO - Severna Mitrovica
Kralja Petra I 88a
'VIZIJA' - Novi Pazar
Kompleks Jezero A/32
'YU VIDEO SERVIS' - Majdanpek
Proleterska 131/6
'JP ZA INFORMISANJE' - Surčin
Kosovska 2
UKOŠ - Samo za Članove  

Poštovani članovi,

Prijavljivanjem na forum možete postavljati teme i komentare:

PRIJAVA

Ukoliko prvi put prisupate forumu morate izvršiti registraciju:

REGISTRACIJA

Obzirom da je nemoguće da pregledamo baš svaku upisanu poruku ili materijal poslat na UKOŠ forum, ne preuzimamo odgovornost ni za jednu poslatu poruku. Ne jemčimo za preciznost i celovitost bilo koje poruke. Sve poruke poslate na ovaj forum predstavljaju poglede i mišljenja autora istih.

Registracijom na ovom forumu prihvatate da nećete postavljati ili slati materijal za koji znate da je lažan, neispravan, uvredljiv, mrzak, uznemiravajući, seksualno orijentisan, preteći ili napadajući na ličnu privatnost, ili bilo koji drugi materijal koji krši važeće zakone.

Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do brisanja vašeg naloga, privremene obustave naloga, ili trajne zabrane pristupa forumu. Vaša IP Adresa se beleži sa svakom porukom koju pošaljete na ovaj forum i dostupna je upravi foruma.

Bilo koje podatke da unesete na ovaj forum neće biti dati trećoj strani bez vaše izričite dozvole, dok uprava foruma ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju pokušaja hakovanja pri kojem bi se vaši podaci mogli dovesti u pitanje.

Postupkom registracije morate se složiti sa navedenim pravilima.

Osnovano je novo udruženje


Ministarstvo kultureUprava za digitalnu agenduMinistarstvo trgovine


Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja


Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL)


Republička radiodifuzna agencija (RRA)


Komisija za zaštitu konkurencije


Zavod za intelektualnu svojinu

Zakoni i izmene zakona Republike Srbije

 
početna :: o udruženju :: regulativa :: kontakt :: ENGLISH
Copyright © 2013 BROADBAND